gencat
ICEC

Avís legal

Titularitat del web

illustrators.catalanarts.cat és un domini d’Internet creat per l'Institut Català de les Empreses Culturals (en endavant, l'ICEC) per a la comunicació de continguts amb caràcter informatiu, gratuït i per a l’ús professional dels seus usuaris. L’objectiu del web és difondre públicament els serveis dels il·lustradors/es i fer-ne promoció internacional sota la marca Catalan Arts. La titularitat del domini pertany a l’ICEC.

Propietat intel·lectual i protecció de dades personals dels textos i de les imatges

Tots els continguts del lloc web illustrators.catalanarts.cat són propietat de l'ICEC o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús a Catalan Arts, l’ICEC o a la Generalitat de Catalunya, en general. La comunicació pública dels continguts a través del web illustrators.catalanarts.cat no implica en cap cas la cessió, la renúncia ni la transmissió, total o parcial, dels drets corresponents a la propietat intel·lectual.

Algunes de les imatges, il·lustracions o material audiovisual reproduïts estan protegits pels drets d’imatge, drets d’autor, o per drets de reproducció d’altres propietaris de copyright. En aquests casos, en queda prohibida la reproducció total o parcial. L’ICEC no es fa responsable de l’ús que facin tercers d’aquest material.

La infracció dels drets d’imatge i de propietat intel·lectual per part de l’usuari es troba subjecta a l’exigència de responsabilitat legal corresponent per a qualsevol ús fora dels permisos que suposi la violació d’aquests drets. L'ICEC únicament es fa responsable de la informació continguda en aquest web que hagi estat generada per la pròpia institució.

L'ICEC no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs, ni dels materials, informació i opinions publicats pels usuaris a través de les eines de participació accessibles a través del web.

L'ICEC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus ni es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

L’ICEC no es fa responsable de la informació i dades personals publicades pels usuaris, siguin pròpies o de terceres persones, a través del web illustrators.catalanarts.cat, ni de l’ús que facin tercers sobre aquestes. L’usuari es compromet a tractar aquesta informació i dades d’acord amb la normativa vigent, com és la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i les lleis en matèria de protecció de dades personals anteriorment citades.

L'ICEC únicament es responsabilitza del tractament de les dades personals facilitades a través del formulari de registre a l’àrea privada d’aquest Catàleg d’il·lustradors/es de Catalunya.

Ús del web

El web incorpora eines participatives que permeten als usuaris autogestionar la publicació de materials i informació amb les finalitats descrites a l’apartat “Titularitat del web”

La responsabilitat de l’ús del web recau en l’usuari.

Catalan Arts vol fomentar la participació dels usuaris amb aportacions d’informacions i materials per tal de ser una eina útil per a la promoció fora de Catalunya de les empreses creatives i culturals catalanes i fer-ne partícips els seus usuaris. En aquells apartats on es publiquin informacions o materials aportats voluntàriament pels usuaris, l’ICEC es reserva el dret de retirar totes aquelles informacions i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat humana o no corresponguin a l’objectiu del web.

L'ICEC es reserva la facultat d’efectuar en tot moment, i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web i en la seva configuració i presentació.

Protecció de dades personals de registre

Us informem que les dades personals que ens heu facilitat a través del formulari de registre a l’àrea privada d’aquest Catàleg d’il·lustradors/es de Catalunya seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), i la restant normativa que sigui d’aplicació, i concretament d’acord amb les condicions següents:

Responsable del tractament: Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona, NIF Q-0801212-B. Més informació a icec.gencat.cat
Delegat de protecció de dades: dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: protecciodades.icec@gencat.cat.
Finalitat: enviar informació i gestionar la participació al catàleg d’il·lustradors/es de Catalunya.
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Període de conservació: fins a la revocació del vostre consentiment.
Destinataris: les dades no se cediran a terceres persones.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, a no ser objecte de decisions individuals basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, i a retirar el vostre consentiment, a través del correu electrònic: protecciodades.icec@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets voleu exercir. L’exercici dels vostres drets a través de l’adreça indicada no obsta perquè pugueu efectuar, si ho considereu oportú, una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (APDCAT).

Política de cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies i de terceres persones per millorar l'experiència d'usuari. Si continueu navegant, considerarem que esteu donant el vostre consentiment a l'ús d'aquestes.

Què és una cookie?

Una cookie (galeta) és un petit arxiu capaç d’emmagatzemar informació que es descarrega al dispositiu de l’usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. en accedir al web amb diverses finalitats: desar preferències de navegació, recollir dades estadístiques, permetre algunes funcionalitats tècniques, etc. Les cookies poden ser pròpies o de terceres, segons l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien i des d’on es tractin les dades que se n’obtenen.

Quines cookies fa servir Catalan Arts?

A continuació detallem les cookies utilitzades en el web illustrators.catalanarts.cat, juntament amb la descripció de les seves funcions:

  • Session Cookie
  • XSRF-TOKEN (Seguretat)
  • Google Analytics (Estadístiques)

Puc desactivar o eliminar les cookies?

En virtut de la legislació vigent, com a usuari podreu canviar en qualsevol moment la configuració de l’ús de cookies, per permetre, habilitar, deshabilitar, bloquejar o eliminar les cookies emmagatzemades al vostre equip. Per a això podeu de modificar la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre ordinador. A continuació us proporcionem els enllaços a través dels quals podreu fer aquesta modificació en diversos navegadors:

Aquest web utilitza cookies pròpies i de terceres persones per millorar l’experiència de navegació.

Si continueu navegant, considerarem que esteu donant el vostre consentiment a l'ús d'aquestes.

Atenció! La reproducció o explotació de les il·lustracions i materials està subjecta a autorització legal.

Més informació